Általános tájékoztató a záróvizsgákról

 

   A bolognai rendszerben záróvizsgázó hallgatók záróvizsgája az adott szak KKK-jának megfelelően történik. Alapképzésben (BA) és diszciplináris mesterképzésben (MA) a záróvizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat védése, 2) a tantárgyi szóbeli vizsga.

  Az osztatlan képzésben megvalósuló tanári mesterszakon záróvizsgázó hallgatók záróvizsgájának részei: 1) szakos zárás az egyik szakon, 2) szakos zárás a másik szakon, 3) a tanári képesítő vizsga. A 4) szakdolgozat védésére akkor kerül sor, amikor a hallgató abból a szakjából vizsgázik, amelyikből a szakdolgozatát írta.

  A szakos záróvizsga részei: a) a szakdolgozat védése a választott szakon, amely a szakdolgozat bemutatásából és a hallgatóhoz intézett kérdések, valamint a bírálatban megfogalmazott észrevételek, kiegészítések megválaszolásából áll; b) a szakok által meghatározott tételsor(ok)ból, illetve feladatokból tett vizsga mindkét szakon.

  A tanári képesítő vizsga a záróvizsga utolsó része, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés különböző területein elsajátított tudás integrálására, prezentálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon történő felhasználására. A képesítő vizsga részei: a) a portfólió védése, b) a szakos szakmódszertani tételekből tett vizsga.

  A rövid ciklusú képzésben megvalósuló osztatlan tanári mesterszakon záróvizsgázó hallgatók záróvizsgájának részei: 1) a portfólió védése, 2) pedagógia-pszichológia komplex tételsorból (pedagógia, pszichológia, valamint szakos szakmódszertani tételek), illetve szakos komplex tételsorból (diszciplináris és szakmódszertani tartalmak) tett vizsga (képzéstípus szerint).


 A ciklusokra bontott, osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon 
záróvizsgázó hallgatók záróvizsgájának részei: 1) a tanári szakdolgozat bemutatása és védése, 2) komplex szóbeli vizsga.

 A szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításkor a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)
(lásd:http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html) hatályos rendelkezései szerint (78–85. §) járunk el.

 A ciklusokra bontott, osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon a szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 10. számú függeléke (A ciklusokra bontott, osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakra vonatkozó sajátos rendelkezések) hatályos rendelkezései szerint (13–20. §) járunk el.

 Az osztatlan képzésben megvalósuló tanári mesterszakon a szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 11. számú függeléke (Az osztatlan képzésben megvalósuló tanári mesterszakra vonatkozó sajátos rendelkezések) hatályos rendelkezései szerint (16–21. §) járunk el.
 A rövid ciklusú képzésben megvalósuló osztatlan tanári mesterszakon a portfólió elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 14. számú függeléke (A rövid ciklusú képzésben 2017-től megvalósuló osztatlan tanári mesterképzési szakra vonatkozó sajátos rendelkezések) hatályos rendelkezései szerint (9–20. §) járunk el.


 Felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy – a TVSZ útmutatásait figyelembe véve  a bírálatot sem a szaktanszéktől, sem a Tanulmányi Osztály munkatársaitól nem kapják meg előre, azt a bizottság ismerteti a védés alkalmával.