Általános tájékoztató a záróvizsgákról

Általános tájékoztató záróvizsgákról

  Az osztatlan képzést lezáró államvizsga a szakdolgozat védése (a szakdolgozat ismertetése, a témájához kapcsolódó, lezárt borítékban kapott két kérdés megválaszolása, válasz a bizottság tagjainak kérdéseire). Tanár szakos hallgatók számára a záróvizsga második része szakmódszertani tétel húzása és megválaszolása.

  A Bolognai rendszerben záróvizsgázó hallgatók záróvizsgája az adott szak KKK-jának megfelelően történik. Alapképzésben (BA) és diszciplináris mesterképzésben (MA) a záróvizsga két részből áll: 1) szakdolgozat védése, 2) szóbeli vizsga.

  A tanári záróvizsga a tanári mesterképzést (MA) lezáró komplex vizsga, amely két részből áll: 1) a tanári szakdolgozat/portfólió bemutatása és védése, 2) komplex szóbeli vizsga.
  A tanári záróvizsga első része a tanári szakdolgozat/portfólió bemutatása és védése, amely a hallgatónak megadott kérdésekre adott válaszok szisztematikus kifejtéséből, a bírálathoz kapcsolódó észrevételek, kiegészítések megfogalmazásából és a szakdolgozat/portfólió bemutatásából áll.
  A komplex szóbeli vizsga a tanári záróvizsga második része, amelyben a hallgató mind a szaktárgyi-diszciplináris tudás, mind a szaktárgyaihoz kapcsolódó szakmódszertani tudás integrálását, prezentálását, iskolai gyakorlatban való alkalmazását, alkotó módon történő felhasználását igazolja.

  A szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításkor a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (lásd: http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html) hatályos rendelkezése szerint (79–87. §) járunk el.
  A tanári záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 10. számú függeléke (A tanári mesterszakra vonatkozó sajátos rendelkezések) 21–23. § szerint járunk el.

  Felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy – a TVSZ útmutatásait figyelembe véve – a bírálatot sem a szaktanszéktől, sem a Tanulmányi Osztály munkatársaitól nem kapják meg előre, azt a bizottság ismerteti a védés alkalmával.