Szűrő
 • Nyelvvizsga-követelmények a mesterszakokon

  A felvételi nyelvvizsga-követelmény a Magyartanár, a MID, és a Terminológia szakon egy élő idegen nyelvből B2 szintű (középfokú) komplex nyelvvizsga.
  A diploma megszerzéséhez a nyelvvizsga-követelmény
  a Magyartanár és a Terminológia szakon egy élő idegen nyelvből B2 szintű (középfokú) komplex nyelvvizsga; a MID (Magyar mint idegen nyelv másodtanári) szakon egy élő idegen nyelvből C1 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga.


 • Felvételi információk

  A 2012. évi felvételi jelentkezési határidejét meghosszabbították. Az új határidő: 2012. február 24.
  A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék által gondozott szakok:
  Magyar alapszak (BA) – bővebb információ: www.kre.hu/nyelveszet, www.irodalom.kre.hu
  Mesterképzések: Magyartanár, MID, Terminológia – bővebb információ: www.kre.hu/nyelveszet, www.irodalom.kre.hu


 • Kérvények benyújtása

  -  A „Hallgatói Követelményrendszer – TVSZ” 10. §. értelmében
  „A kérelmek benyújtása
  (1) A Tanulmányi Bizottsághoz, és a Kreditátviteli Bizottsághoz csak a Tanulmányi Osztályon, a dékánnak írt kérelmeket pedig a Dékáni Hivatalban lehet benyújtani.
  (2) A kérelmet írásban kell benyújtani, abban megjelölve a címzett illetékes bizottságot vagy személyt, a kérelem tárgyát, a hallgató nevét, címét, szakját, továbbá mellékelni kell a Szabályzatban előírt dokumentumokat, vagy hiteles másolatokat. A kérelmeket a hallgatónak saját kezű aláírásával kell ellátnia.
  (3) A Tanulmányi Osztályra benyújtott kérelmek beadási határideje a szorgalmi időszak második tanítási hetének utolsó munkanapja, levelező képzés esetén az első konzultáció utolsó tanítási napjáig tart.”
  - Kurzusok utólagos meghirdetésével kapcsolatos, illetve létszámbővítéssel kapcsolatos kérelmeket az illetékes tanszékhez kell benyújtani, a tanszékvezetőnek címezve.


 • Nyelvmentor

   

   

   

  Javasoljuk, hogy a nyelvmentor szakirányos hallgatók minden olyan, nyelvmentoros kóddal meghirdetett órát vegyenek fel, amelyet ebben a félévben a tanszék meghirdetett.