Szűrő
 • Névtan és terminológia - meghívó

   

  A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és
  Terminológiai Kutatócsoportja,
  az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint
  a Magyar Nyelvtudományi Társaság

  2012. május 16-án, szerdán

  NÉVTAN ÉS TERMINOLÓGIA
  címmel workshopot rendez

  A workshop helyszíne:

  KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR


  1088 Budapest, Reviczky u. 4. Díszterem (I. emelet).

  A workshopot vezeti: Fóris Ágota és Farkas Tamás
  Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea, Slíz Mariann

  A workshop célja a névtan terminológiai vonatkozásainak áttekintése, a két diszciplína érintkező területén a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezése, gyümölcsöző vita folytatása a lehetséges közös célokról és vizsgálati területekről.

  Program
  13.00–13.10 Megnyitó: Fóris Ágota
  13.10–14.30 Előadások:
  Hoffmann István: Elmélet és terminológia a magyar névkutatásban
  Farkas Tamás: A magyar névtani terminológia jellemzői és problémái
  Slíz Mariann: Terminusok keletkezése és változása
  Vita
  14.30–14.50 Szünet
  14.50–15.50 Előadások:
  Bölcskei Andrea: A helynév-standardizáció terminológiájáról
  Bauko János: A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése
  Vita
  15.50–16.10 Szünet
  16.10–17.20 Műhelybeszélgetés
  17.20–17.30 Zárszó: Hoffmann István
          
  Részletes információk találhatók a rendezvényről a következő honlapon:
  www.kre.hu/nyelveszet

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 • Honti László professzor a Societas Uralo-Altaica elnöke

  Honti László akadémikust, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék egyetemi tanárát 2012. április 20-án a "Societas Uralo-Altaica" nemzetközi tudományos társaság (Göttingen, Németország) elnökévé választották.

  http://www.s-u-a.de/


 • Meghívó

  A KRE BTK Német Nyelv és Irodalom Tanszéke, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a KRE Tanárképzési Szakbizottsága tisztelettel meghívja az érdeklődőket "Digitális tananyagok", Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben című konferenciájára. Időpont: 2012. május 4. (péntek). Helyszín: KRE BTK, 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

  Részletes információk: www.kre.hu/nyelveszet, karoligerm.weboldala.net;ncsasziildiko@gmail.com


 • Országos Kazinczy Szép magyar beszéd verseny 2012 eredményei

  KÖZLEMÉNY

  Országos Kazinczy Szép magyar beszéd verseny 2012 eredményei

   


  A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntőjét 2012. március 30-án a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke rendezte. A verseny szervezői a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke voltak. A verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A szövegolvasó verseny megrendezésével arra szeretnék ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.
  Péchy Blanka (1894–1988) színművésznő Kazinczy Ferencről elnevezett díjat alapított 1963-ban olyan hivatásos beszélők (színészek, énekesek, a média szereplői), valamint pedagógusok és az ifjúság számára, akik példamutatóan szép nyelvhasználatuk (elsősorban kiejtésük) révén sokat tesznek a magyar nyelv ápolásának ügyéért. A Péchy Blanka halálát követően létrehozott Kazinczy–díj Alapítvány – Péchy Blanka Emlékére évente ad át Kazinczy-érmet a pedagógusjelöltek számára rendezett szépkiejtési verseny győzteseinek.

  Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli felsőoktatási intézmények azon hallgatói vettek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak, összesen negyvenegyen.

  A versenyt dr. Sepsi Enikő, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja nyitotta meg. A résztvevőket köszöntötte dr. Gósy Mária, az ELTE Fonetikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a bírálóbizottság elnöke, és dr. Fóris Ágota, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője. Tudományos előadást tartott dr. Markó Alexandra (ELTE Fonetika Tanszék) „Hangsúlyok a felolvasásban és a spontán beszédben” címmel. Ezután következett a szabadon választott szövegek bemutatása. A délutáni szekcióban a kötelező szöveget olvasták fel a versenyzők.

  2012-ben az első tizenegy versenyző kapott Kazinczy-érmet, név szerint a következők: Lénárd Valentina (KRE TFK, Nagykőrös), Hajdú Fanny (ELTE BTK, Budapest), Tomcsányi Árpád (PPKE BTK, Piliscsaba), Lakos Boglárka (Corvinus Egyetem, Budapest), Szabó Adrienn (ELTE TÓFK, Budapest), Szabó Ágnes (ELTE BTK, Budapest), Simon Viktória (KRE BTK, Budapest), Belágyi Hanna (NyME Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron), Báthory Kinga (Eszterházy Károly Főiskola, Eger), Pólyi Izabella (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra), Kovács Edit (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác).

  A bírálóbizottság tagjai voltak: dr. Gósy Mária, elnök (ELTE Bölcsészettudományi Kar, MTA Nyelvtudományi Intézet), Barra Mária (Barra Kommunikációs Intézet), Dr. Bóna Judit (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Fonetikai Tanszék), dr. Havas Judit (Petőfi Irodalmi Múzeum), dr. Markó Alexandra (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Fonetikai Tanszék), dr. Merényi Hajnalka (ELTE TÓFK), dr. Molnár Ildikó (Mozgássérültek Pető András Nevelő- és Nevelőképző Intézete), Nábrádiné dr. Jurasek Ibolya (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vitéz János Kar), Sólyom Réka (KRE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi Tanszék).

  A Károli Gáspár Református Egyetem négy versenyzőt indíthatott, közülük ketten nyertek érmet: Lénárd Valentina a nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai karról, felkészítője dr. Madarász Imréné, a Bölcsészettudományi Karról pedig Simon Viktória, felkészítője Sólyom Réka.
  Részletes információk a programról: www.kre.hu/nyelveszet

  További információ kérhető:
  Dr. habil. Fóris Ágota
  tanszékvezető egyetemi docens
  Károli Gáspár Református Egyetem
  Magyar Nyelvtudományi Tanszék
  1088 Budapest, Reviczky u. 4.
  Mobil: +36 30 9470-233
  E-mail: aforis@t-online.hu


 • Szakdolgozatok

  A szakdolgozatok leadásának határidejét meghosszabbították. Az új határidő: 2012. április 27.