Magyar főszak - nyelvészeti rész

A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke több éve vesz részt az osztatlan egyetemi magyar szakos képzésben, majd az alapszintű (BA) magyar szakos képzésben, és a mesterképzésben. Az MA szintű magyartanárképzés 2009 óta, a magyar mint idegen nyelv (MID) második tanár szakos képzés 2010 óta, a Terminológia diszciplináris mesterképzés pedig 2011 óta folyik az egyetemen. A magyar szakos képzés nyelvészeti arculatának kidolgozásában több hazai felsőoktatási intézmény kiváló tanárai vettek részt. Az eltelt időszakban kialakult stabil oktatógárdának köszönhetően tanszékünkön a nyelvtudomány számos területe képviselteti magát.

Az alapszakon magyar és idegen nyelv szakos hallgatóink felvehetik a nyelvmentor szakirányt. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alkalmazott nyelvészet területén megalapozott nyelvészeti, módszertani és fordítói ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai életben.