Magyar alapszak (BA) - nyelvészeti rész

A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke részt vesz a magyar szakos alapképzésben (BA), a magyartanár osztatlan mesterképzésben, a magyartanár és a magyar mint idegen nyelv tanára rövid ciklusú képzésekben, a diszciplináris mesterképzésben, valamint a magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzésben. A magyar szakos képzés nyelvészeti arculatának kidolgozásában több hazai felsőoktatási intézmény kiváló tanárai vettek részt. Az eltelt időszakban kialakult stabil oktatógárdának köszönhetően tanszékünkön a nyelvtudomány számos területe képviselteti magát.

A magyar szakos alapképzés 6 szemeszterből álló, 180 kredites képzés. A mintatanterv szerint 120 kreditet az irodalom és nyelvészet órák közül szereznek a hallgatók, 50 kredit minor szak vagy specializáció keretében vehető fel, 10 kredit pedig szabadon választható. Az első két szemeszterben csak az alapozó órák és a törzsanyag órái közül választhatnak a hallgatók. A 3. szemesztertől lehet minor szakot vagy specializációt választani. Célszerű a mintatanterv szerint haladni. A mintatanterv tartalmazza a tantárgyak nevét, óraszámát, kreditszámát, előfeltételeit és kódját (http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-11-38-46/mintatantervek.html). Az alapképzésből diszciplináris mesterképzésre lehet továbbmenni.

Az alapszakon magyar és idegen nyelv szakos hallgatóink felvehetik a nyelvmentor szakirányt. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alkalmazott nyelvészet területén megalapozott nyelvészeti, módszertani és fordítói ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális, politikai és gazdasági életben.