Nyelvmentor specializáció (BA)

A magyar alapképzési szakon (és több más alapképzési szakon: anglisztika, germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, kommunikáció és médiatudomány, történelem) van lehetőség a nyelvmentor specializáció felvételére és elvégzésére (4 féléves specializáció). A nyelvmentor specializáció alkalmazott nyelvészeti ismereteket tartalmazó, 50 kredites képzés, felvehető a 3. szemesztertől. A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alkalmazott nyelvészet területén megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai életben. Azoknak ajánljuk a nyelvmentor specializációt, akik érdeklődnek a többnyelvűség, az interkulturális kommunikáció, a pragmatika oktatási és gazdasági vonatkozásai iránt; szakszövegek, szakfordítások készítésével kapcsolatos munkát terveznek végezni a jövőben; illetve nyelvészeti tárgyú diszciplináris mesterképzésben szeretnének továbbtanulni.