Minor (BA)

Az alapképzésben a 3. szemeszterben lehet minor szakot vagy specializációt választani (összesen 50 kredit értékben). Akik diszciplináris képzésre készülnek, azoknak a minor szak és a specializáció egyaránt ajánlható. Minor szakként magyar alapszakos képzésben részt vevő hallgatók számára a KRE BTK szakjai közül választható: anglisztika, germanisztika-német, germanisztika-néderlandisztika, keleti nyelvek és kultúrák-japán, kommunikáció és médiatudomány, szabad bölcsészet, történelem. A magyar minor szakot bármely más főszakos hallgató felveheti a 3. félévtől, meghirdetés szerint.
A Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézetnek jelenleg három specializációja van (ezek több más szak mellé is felvehetők): nyelvmentor (alkalmazott nyelvészet), művelődéstudomány (irodalom) és kreatív írás / alkalmazott irodalom (irodalom); a magyar alapszakos hallgatók más intézetek kínálatából érdeklődésük függvényében választhatják továbbá a német nyelv, kultúra, gazdaság specializációt (nem német szakos hallgatóknak), illetve a színházi stúdiumok specializációt is.