Rövid ciklusú tanárképzés (magyartanár)

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának a küldetésnyilatkozatban rögzített egyik legfontosabb feladata, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan közoktatási intézménnyel rendelkezik, melyben a Kar hallgatói oktatóként elhelyezkedhetnek (61 általános iskola, 26 középiskola, 6 szakképző, 11 művészetoktatási, 22 diákotthon, valamint 2 pedagógiai szakszolgálat és 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény). A jelenlegi tanulói létszámcsökkenés az egyházi iskolákat és ezen belül különösen a középiskolákat az önkormányzati fenntartású intézményekkel szemben kevésbé érinti, népszerűségük folyamatosan nő. Emellett a Kar világi jellegéből adódóan állami, illetve más egyházak által fenntartott általános és középiskolákban történő oktatásra is felkészíti hallgatóit.

A többciklusú felsőoktatási képzési rendszerben a tanári szakképzettséget nappali tagozaton, mesterképzési szinten 2016-ig lehetett megszerezni. 2013-ban indult el az osztatlan tanárképzés, ennek keretében folyik jelenleg is a kétszakos tanárok képzése.

Egyetemünkön 2017 őszétől az egyszakos (magyar szakos) tanárok képzése az úgynevezett rövid ciklusú (2-5 féléves) felsőoktatási tanárképzési rendszerben folyik levelező tagozaton. Ezt a lehetőséget azoknak a hallgatóknak kínáljuk, akik korábban már szereztek felsőfokú diplomát (a magyar szakos előképzettség nem feltétele a jelentkezésnek). Ebben az esetben a képzési idő a hallgató előképzettségétől függően változik.

Részletes tájékoztató felvételizőknek