Rövid ciklusú tanárképzés (a magyar mint idegen nyelv tanára)

Egyetemünkön 1998-ban kezdődött a magyar mint idegen nyelv tanárok képzése: 2010-ig betétlapot adó specializáció formájában, 2010-től pedig az osztott tanárképzés második tanárszakjaként lehetett választani.

2017-től a vonatkozó EMMI-rendelet értelmében három lehetőség közül választhat, aki magyar mint idegen nyelv tanár szeretne lenni. A három lehetőség háromféle előzményt feltételez, közös azonban az, hogy mindhárom képzésformát levelező munkarendben (pénteken és szombaton) hirdetjük meg.

2 félév alatt, levelező munkarendben szerezhetnek MID-tanári szakképesítést azok a jelentkezők, akik már rendelkeznek diszciplináris (nem tanári) MA végzettséggel. Az elfogadott bemenetek között megtalálható a magyar szak, az alkalmazott nyelvészet, az idegennyelv szakok, a hungarológia. Mivel ennek a képzésnek a kereteiben az 54 kreditnyi pedagógia és pszichológia mellett mindössze 6 kreditnyi (3 tantárgy) MID-szakmódszertan kapott helyet, egyetemünk szakirányú továbbképzés formájában kínálja fel a magyar mint idegen nyelv tanára számára nélkülözhetetlen nyelvészeti és kulturális ismeretek megszerzését.

A második lehetőség a 4 féléves, 120 kredites, újabb tanári diplomát adó képzés, amelyre többféle előzménnyel lehet érkezni a MID-tanári szak megszerzése érdekében: osztatlan általános iskolai tanári végzettséggel, főiskolai vagy egyetemi szintű tanári diplomával, mester szintű tanári diplomával, valamint tanító alapképzés után, ha valaki általános iskolai MID-tanár szeretne lenni. Számukra az előképzettségüktől függően 100, illetve a tanítók általános iskolai tanárképzése esetében 88 kredit értékben biztosítjuk a magyar mint idegen nyelvi szakmai ismeretek megszerzését.

A harmadik lehetőség a tanítói diplomával érkezőknek szól, akik 5 félév alatt szerezhetik meg a MID-középiskolai tanári szakképesítést. Ehhez összesen 150 kreditet kell teljesíteniük, ebből a MID-es szaktárgyak 120 kreditet foglalnak le.

Mindhárom képzési formában követjük a magyar mint idegen nyelv tanárképzés több évtizede bevált hagyományait, és a nyelvi–kulturális–szakmódszertani tudás egyensúlyának kialakítására törekszünk. A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt (http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-11-38-46/mintatantervek.html).

Fontos, hogy a leendő MID-tanárok idegennyelvi kompetenciával is rendelkezzenek, ezért bemenetként egy C1 szintű, nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy diplomával igazolt nyelvtudás szükséges. A nem magyar anyanyelvű jelentkezők esetében ez a magyar nyelvből megszerzett nyelvvizsga, vagy egy külföldi magyar vagy hungarológia szakos diploma meglétét jelenti.

Végzett hallgatóink az ország több felsőoktatási, közoktatási és felnőttképzési intézményében (BME, SE, PTE, Balassi Intézet, Katedra Nyelviskola, InterLanguage Nyelviskola stb.) tanítanak, de vannak olyanok is, akik vendégoktatóként valamelyik külföldi egyetem magyar tanszékén vagy lektorátusán kaptak lehetőséget szakmájuk gyakorlására.

További információk:
Jelentkezés benyújtása: www.felvi.hu
Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:
Oktatási Hivatal felvételi ügyfélszolgálat
Tel: 477 31 31, E-mail: info@felvi hu. Honlap: www.felvi.hu – a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban tájékoztató
2. Intézményi elérhetőség:
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Tanulmányi Osztály
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: +36 (1) 483-2902, +36 (1) 483-2923, +36 30 589 0920
Félfogadási idő: hétfő, szerda, péntek 9.00–12.00 és 13.00–15.00
3. MNYIKI intézeti elérhetőség:
KRE BTK Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
1146 Budapest, Dózsa György út 25–27. I. em. 126. és 132/1.
Tel: +36 (1) 872 1708
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap:
http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/magyar-nyelv-irodalom-es-kulturatudomanyi-intezet.html