Nyelvi illemtan

Nyelvi illemtan

Ajánlások az oktatókkal és az adminisztrátor munkatársakkal történő kommunikációhoz

Köszönés, megszólítás, elköszönés szóban és írásban
     •    Az aktuális napszaknak megfelelő teljes köszönőformákat
          használja (pl. Jó reggelt kívánok!, Jó napot kívánok!
          és nem Jó napot! vagy Szép napot!
)
          (hasonló módon elköszönéskor: Viszontlátásra! és nem
          Viszlát!).
     •    A tanszék oktatóit szóban (ha pl. keres valakit a tanszéken)
          a következőképpen szólítsa meg vagy említse: X. Y. tanár úr,
          X. Y. tanárnő, vagy X. tanár úr, X. tanárnő
          (pl. Tóth Mária tanárnő, vagy Tóth tanárnő), és nem X. Y.
          (tehát nem Tóth Mária).
     •    Írásban (levél, e-mail írásakor) megszólítás esetén használja
          a nagy kezdőbetűs változatot (pl. Tisztelt/Kedves X.
          Tanár Úr!, Tisztelt X. Tanárnő!, Tisztelt Tóth Tanár Úr!,
          Tisztelt Szabó Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr!
          Kedves Tanárnő!
). (Nota bene: a tanárnő szót egybe
          kell írni!) Kerülendő továbbá a Kedves/Tisztelt +
          az oktató keresztneve (pl. Kedves Mária!, Tisztelt Mária!),
          valamint a Kedves + Dr. X. (pl. Kedves Dr. Tóth!),
          megszólítások, továbbá egyéb nem elfogadott formák,
          pl. Hölgyem!, Kolléganő!, T. Tanárnő!.
      •   Levelezések eleji és végi üdvözlő formulák használatakor
          kerülje a különféle jókívánságokat
          (pl. Szép napot/estét/Jó hétvégét kívánok a
          Tanár Úrnak/Tanárnőnek!). Helyettük a levél elején a
          Tisztelt X. Tanár Úr/Tanárnő!, a levél végén pedig a
          Tisztelettel/Üdvözlettel formákat használja, és a teljes
          nevét írja alá (pl. Kovács Judit, és nem Judit).
      •   Az adminisztrátor kollégákkal történő levelezés és szóbeli
          kommunikáció során a magázódás az elvárt. Megszólításban
          tehát a Tisztelt Tanszéki Ügyintéző!, esetleg a
          Tisztelt X. Úr/Asszony/Kisasszony! formákat használja
          (Pl. Tisztelt Kovács Úr!)

Levelek, e-mailek tartalma, formája
      •    Az oktatóknak és az adminisztratív munkatársaknak küldött
           e-mailek formája legyen hivatalos, tartalmuk legyen világos,
           lényegre törő, pl. melyik kurzusra, milyen csoportba jár a
           hallgató, és mit szeretne kérni (nota bene: az oktatók
           nem tudják emelni, bővíteni a kurzusok létszámát,
           a félév elején ilyen kéréssel tehát nem őket kell keresni,
           hanem a tanszéken kell jelezni írásban ezeket az igényeket).
      •    Ne küldjön üres leveket (pl. dolgozatot e-mail
           csatolmányként úgy, hogy maga a levél üres).
           Mindig szerepeljen az e-mailben, ki, milyen céllal
           és mit küld az oktatónak. (A legjobb, ha a kísérő levélen
           kívül röviden már a tárgy mezőben is jelzi az e-mail
           tartalmát).
      •    Hivatalos levelezéskor (tanulmányi és vizsgaügyekben,
           kérések előterjesztésekor) az e-mail-cím megválasztása
           sokat elárul a levél küldőjéről; ne használjon tehát
           különböző fantázianeveket az e-mail-címben,
           illetve a felhasználónévben, mert ezek alapján egyrészt
           sok esetben nem tudja azonosítani a címzett a levél küldőjét,
           másrészt udvariatlanságnak számít hivatalos ügyben ilyen
           e-mail-címekről levelezni.
      •    Ne küldjön az oktatóknak humoros, ironizáló leveleket,
           pl. azért nem tudott eljönni valaki a reggeli vizsgára,
           mert ilyenkor tud jól aludni (sic!).
      •    Hasonló módon kerülje az oktatóknak és a tanszéki
           adminisztrátornak írt levelekben az emotikonok (smiley-k)
           használatát.
      •    Ügyeljen a helyesírásra!