Pragmatikai Műhely és Pragmatikai Diákműhely

Műhelyvezetők:

Dr. Csontos Nóra egyetemi adjunktus

Dr. habil. Dér Csilla Ilona egyetemi docens