TDK

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Magyar Nyelvészeti TDK (Tudományos Diákkör)


A Magyar Nyelvészeti TDK 1998 óta működik. A tanszék oktatói törekszenek arra, hogy a tehetséges és a nyelvészeti kutatómunka iránt elkötelezett hallgatók számára lehetőséget biztosítsanak egy-egy téma(kör) elmélyült tanulmányozására, a Magyar Nyelvtudományi Tanszék szakmai munkájába való bekapcsolódásra. A hallgatók érdeklődésének felkeltését a tanszék oktatói által tartott TDK-ülések szolgálják, de időről időre szervezünk extrakurrikuláris előadás-sorozatokat, ösztönözzük a hallgatókat nyelvészeti terepmunkában való aktív részvételre. Az egyes hallgatók az érdeklődésüknek megfelelő szakterületet kutató és oktató tanszéki szakembertől konzultáció formájában tutoriális támogatást kapnak TDK-dolgozatuk elkészítésekor. A legtehetségesebb hallgatóinkat pályázati forrásokból demonstrátori ösztöndíjban részesítjük.
A Magyar Nyelvészeti TDK munkájába való bekapcsolódás módjáról további tájékoztatást Dr. Bölcskei Andrea ad a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken.